OVER CITSS

Geschiedenis

In India moesten we ons project stoppen, maar met een aantal jongeren daar hebben we nog contact. Het project heeft voor hen deuren geopend die anders gesloten zouden blijven.
 

India 2010-2015
In 2010 reisde fotograaf Bart Nijs (Studio 38c) naar India. Vijf kansarme jongeren kregen van hem een cursus fotografie en een camera. Door hun fotowerk te verkopen, onder andere via een Nederlands fairtrade fotobureau, kunnen de jongeren zich ontwikkelen tot zelfstandig fotograaf, is de gedachte. In september 2010, bij het 25-jarig jubileum van Fotostudio Bart Nijs (Studio 38c), werd het eerste fotowerk geëxposeerd en veel gasten gaven een bijdrage. Om dit geld te beheren en de doelstellingen van het project te bewaken werd stichting Camera in the Smiling Sun opgericht.

Drie schoolprojecten
In 2011 startte CITSS projecten in de stad Chennai. Twee Indiase fotografen begeleidden een fotoklas op twee scholen. Medio 2013 volgt een derde school. Van dit project bleven onze fotografen Joyti, Pooja, Raj Pal en Sandeep het langst actief met de camera. In 2015 is CITSS  gestopt in India.Met enkele jongeren hebben we nog contact. We weten echter niet hoe het met Pooja gaat (op de foto met haar familie). We hopen dat zij contact met ons opneemt.

Start Oeganda, 2015
In 2015 startte CITSS een project in Oeganda. Vijf van de aanvankelijk acht jonge mensen zijn nu dagelijks aan de slag met de camera:  AndrewPaul, OliverRarhid en Rose, Andrew is heel succesvol en wist de Uganda Photographer of the Year award 2017 te winnen. Hij begeleidt de andere drie fotografen waar hij kan. 

 

Start project 2 in Oeganda, 2019
De maanden januari tot oktober stonden in het teken van de voorbereiding van het volgende Oegandaproject. In oktober reisden Bart Nijs en Wim Marijnissen naar Entebbe om een volgende groep fotografen te selecteren. Zij kozen voor Nathan, Henri, Victoria George en Penekas. Deze jongeren ontvingen een nieuwe camera en een week instructie. Daarna begeleidde Andrew hen in Oeganda en Bart Nijs vanuit Nederland. Vanaf november ontvingen we de eerste veelbelovende foto's van de nieuwe groep. 

 

Bestuur CITSS

Stichting Camera in the Smiling Sun werd opgericht op 22 september 2010 en draagt verantwoordelijkheid voor de projecten en het beheer van de financiën. De bestuursleden vergaderen vier keer per jaar.

Doel: De Stichting heeft ten doel het stimuleren van fotografie in de derde wereld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstraaks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (uit de oprichtingsstatuten)

Middelen Het bestuur werft middelen door periodieke acties (bijvoorbeeld tijdens de Nijmeegde Vierdaagse). Maar meestal storten sympatisanten spontaan gelden op de rekening van CITSS. Telkens wanneer een bedrag van €10.000 op de rekening van CITSS staat, wordt een nieuw project gestart met 5 nieuwe deelnemers.

Bestuur
Antoinette Nijs - Hopman (secretaris)
Wynand Jetten (penningmeester)
Bart Nijs (lid)

De bestuursleden werken onbezoldigd, de stichting heeft geen medewerkers in dienst. Alle gelden gaan naar de deelnemers aan de projectenDe Jaarrekening 2020 is bijgevoegd als pdf.

http://www.smilingsun.nl/vault/files/Jaarcijfers_2020_Citss.pdf 

ANBI-status

Giften fiscaal aftrekbaar
In 2011 kreeg CITSS de ANBI-status, wat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Verder is de stichting vrijgesteld van btw.

Camera in the Smiling Sun is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 510 915 93.

Het RSIN / fiscaal nummer is 8230.89.356

Contact

Mail ons je vraag
info@camerainthesmilingsun.com
CITSS is een organisatie door vrijwilligers en daarom niet altijd telefonisch bereikbaar. Mail ons je vraag en je krijgt snel antwoord.

Postadres
Oude Kleefsebaan 1
6611 AM Overasselt - Nederland
0031 24 6222514
0031 6 53 36 91 75

Privacy Statement